Home weitere Infos Inhalt / Suche Copyright Impressum Datenschutz

 

Charta - tschechisch

 


Mit uns im Dialog bleiben ...

... mit den ODF-Foren auf Yahoo ... auf YouTube ... auf twitter ... auf facebook ... auf meinVZ

weitere Infos


Preußische Allgemeine Zeitung
Preußische Allgemeine Zeitung - Klartext für Deutschland - 4 Wochen gratis testen - hier Klicken!


Hermann Sudermann - Erinnerung an einen ostpreußischen Dichter - Für weitere Infos hier klicken!

Hermann Sudermann


Gedenkschrift - 70 Jahre LO-NRW

70 Jahre LO Landesgr. NRW
für weitere Infos hier klicken


 Charta nemeckých vyhnancuVe vedomí své zodpovednosti pred Bohem a lidmi, ve vedomí své prislušnosti ke krestansko-západní kulture, ve vedomí své nemecké národnosti a v poznání spolecných uloh všech evropských národu usnesli se zvolení zástupci milionu vyhnancu po zralém uvážení a prezkoumání svého svedomí podati vuci nemeckému národu a vuci celému svétu slavnostní prohlášení, které stano-vuje povinnosti a práva, jež nemectí vyhnanci považují za svuj základní zákon a za nezbytný predpoklad pro vybudování svobodné a sjednocené Evropy.

1. My vyhnanci zríkáme se pomsty a odplaty. Toto odhodlání je nám vážné a svaté v pomýšlení na nesmírné utrpení, jež lidstvu prineslo zvlášte poslední desetiletí.

2. Budeme podporovat všemi silami každé pocinání, zamerené na utvorení sjednocené Evropy, v níž by národy mohly žít beze strachu a bez útisku.

3. Tvrdou a neúnavnou prací zúcastníme se na výstavbe Nemecka a Evropy.

Ztratili jsme svuj domov. Bezdomovci jsou cizinci na této zemi. Buh vsadil lidi do jejich domovu. Odloucit cloveka násilím od jeho domova znamená usmrtit jej duševne.

My jsme tento osud utrpeli a zažili. Cítíme se proto povoláni žádati, aby právo na domov bylo uznáno a uskutecneno jako jedno ze základních lidských práv, daných cloveku Bohem.

Dokud toto právo pro nás není uskutecneno, nechceme však státi stranou, odsouzeni k necinnosti, nýbrž chceme ivorit a pusobit v nových, vytríbených formách bratrského a ohledupl-ného spolužití se všemi cleny našeho národa.

Proto domáháme se a žádáme dnes, jako i vcera:

1. Stejné právo jako obcané státu, nejen pred zákonem, nýbrž i v kazdodenní skutecnosti.

2. Spravedlivé a rozumné rozdelení bremen poslední války na celý nemecký národ a poctivé provedení této zásady.

3. Promýšlené zaclenení vyhnancu všech povolání do života nemeckého národa.

4. Cinné vclenení nemeckých vyhnancu do výstavby Evropy.

At´ národy sveta pocítí svou spoluzodpovédnost za osud vyhnancu jako tech, kterí byli nejtíže zasaženi utrpením naši doby. At´ národy sveta jednají tak, jak to jejich kresíanským povinnostem a jejich sviedomí odpovídá.

Národy sveta musí poznat, že osud nemeckých, jakož onen všech vyhnancu je svetovým problémem, jehož rešení vyžaduje nejvyšší mravní zodpovednost a zavazuje k mohutnému výkonu.

Vyzýváme národy a lidi dobré vule, aby priložili ruku k dílu, aby z viny, z neštestí, z utrpení, z chudoby a z bídy pro nás všechny byla nalezena cesta do lepší budoucnosti.

 

 

Quelle:
Die Charta der deutschen Heimatvertriebenen 5.August 1950,
oder: http://www.bund-der-vertriebenen.de/derbdv/charta-cs.php3


Charta - deutsch Karta - polnisch Karta - russisch Charta - tschechisch


zur Landsmannschaft Ostpreußen

Ostpreußen
Erleben Sie Tradition
mit Zukunft

zur Preußischen Allgemeinen Zeitung / Das Ostpreußenblatt zum Preußischen Mediendienst

Die Träger des Ostdeutschen Diskussionsforums:

Bund junges Ostpreußen (BJO)

Arbeitsgemeinschaft Junge Gereration im BdV-NRW
Junge Generation
im BdV NRW

Landsmannschaft Ostpreußen
Landesgruppe Nordrhein-Westfalen e.V.
 
Ostpreußen-TV
über 6,4 Millionen Videoaufrufe

Landsmannschaft Ostpreußen - Landesgruppe NRW

Deutsch / German / allemand English / Englisch français / französisch      

Copyright © 2002-2021  Ostdeutsches Diskussionsforum (ODF)

Stand: 01. Januar 2021

zur Feed-Übersicht